Obsah

Informace o obci

 Obec Bolkov se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-jih, pověřenou obcí (obcí s rozšířenou působností) je město Přeštice. Obec se nachází v nadmořské výšce 403 m. n. m. a  rozkládá se na území 1,82 km2. V obci je 39 domů a počet trvalých obyvatel se pohybuje kolem 60. 

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.  Jako majitel Bolkova je uváděn k r. 1385 Hynek z Pušperka. Po r. 1406 přešla obec do majetku merklínského statku. Brzy poté byla ves rozdělena, přičemž část patřila ke Ptenínu. Roku 1546 se Bolkov uvádí jako "ves pustá". Roku 1623 byla Ptenínským i Merklínským panstvím konfiskována a uvedena jako "poustky" v Bolkově. Znovu byla osídlena zřejmě až koncem 17. stol. Počet popisných čísel se od r. 1789 takřka zdvojnásobil, když zde na přelomu 19. a 20. stol. žilo ve 34 domech 256 obyvatel. Před rokem 1848 patřila část vsi k Červenému Poříčí, další pak k Merklínu.

 Zájemci o historii obce Bolkov mohou náhlednout i do Kroniky obce, její digitalizovaná podoba je k nalezení zde: Kronika obce | Porta fontium