Obsah

Vážení spoluobčané a přátelé obce,

 Vítejte na webových stránkách obce Bolkov.

 Webové stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládám obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

 Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

 Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás, občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

 Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Anna Štýsová 
Starostka obce

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Bolkov podle ustanovení § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

oznamuje:

    Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
       – v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22:00 hodin
       – a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14:00 hodin.
    Místem konání voleb v obci je obecní úřad, Bolkov č.p. 26

Aktuality