Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

  Formuláře pro běžné životní situace (žádost o vydání občanského průkazu, žádost o stavební povolení apod.) získáte na úřadu obce s rozšířenou působností, tj. na městském úřadu v Přešticích.